【商调】河西后庭花原文,翻译,赏析_拼音版_作者王元鼎 

【商调】河西后庭花

作者:王元鼎 朝代:元代
【商调】河西后庭花原文
此曲之作,有自来矣。昔胡元大都妓女名莘文秀者,美姿色,与学士王元鼎有姻,亦与阿鲁相契。异期阿与莘仵坐,谈及风情之任。阿曰:"闻尔与王元鼎恩甚笃,以予方之,孰最?"莘含笑不语,阿强之再四。莘曰:"以调和鼎鼎,燮理阴阳,则学士不如丞相;论惜玉怜香,嘲风咏月,则丞相少次于学士。"哄然一笑而罢。元鼎闻之,故作此以嘲之。走将来涎涎瞪瞪冷眼儿困,杓杓答答热句儿浸。舍不的缠头锦,心疼的买笑金,要你消任。鸳帏珊枕,凤凰杯悲翠衾。低低唱浅浅斟,休逞波李翰林。

【幺篇】支楞弦断了绿绮琴,王吉玎掂折了碧玉簪,嗨,堕落了题桥志;吁,阑珊了解佩心。走将来笑吟吟,妆呆妆婪,硬厮挣软厮禁。泥中刺绵里针,黑头虫黄口岑鸟。

【凤鸾吟】自古到今,恩多须怨深。你说的牙疼誓,不害碜!有酒时唫,有饭时啃,你来我跟前委实图甚?小的每声价儿亻些,身材儿婪,请先生别觅个知音。

【柳叶儿】走将来乜斜头撒唚,不熨贴性儿希林,软处捏硬处掐甜处渗。休忒恁,莫沉吟,休辜负了柳影花阴。

【大石调】雁传书

春归后,柳丝难挽别离情。一片花飞减却春,对东风无语销魂。伤情,花飞泪落堕红雨,苍苔上海棠堆径。愁无尽,怕的是梨花庭院,风雨黄昏。

【明妃曲】愁闻,是谁家风前笛韵?梅花吹落江城。难禁,吹出了断肠声,到惹得月愁人病。鹃啼春思月中魂,花迷蝶梦窗前影。恹恹病,这相思能终得几个黄昏。

【秋海棠】谁似你辜恩?谁似我痴心?负心的上有神明,到如今参不透薄情心性。好姻缘整日重盟,恶姻缘番成画饼。多愁闷,消磨了白昼,顿送黄昏。

【比目鱼】数归期,掏得指头疼;盼归期,望断越山云。泪珠,泪珠滴尽湘江满,只落得暗里自沉吟。从今,再不去梦里搜寻,再不去愁中加病,再不去挂肚牵心。泪痕销夜烛,军被拥鸡声。捱过了几番寂寞.几度黄昏。

【余文】从今打破风流阵,一句句从头自忖。一任他朝朝暮暮,白昼黄昏。

【商调】河西后庭花拼音解读
cǐ qǔ zhī zuò ,yǒu zì lái yǐ 。xī hú yuán dà dōu jì nǚ míng shēn wén xiù zhě ,měi zī sè ,yǔ xué shì wáng yuán dǐng yǒu yīn ,yì yǔ ā lǔ xiàng qì 。yì qī ā yǔ shēn wǔ zuò ,tán jí fēng qíng zhī rèn 。ā yuē :"wén ěr yǔ wáng yuán dǐng ēn shèn dǔ ,yǐ yǔ fāng zhī ,shú zuì ?"shēn hán xiào bú yǔ ,ā qiáng zhī zài sì 。shēn yuē :"yǐ diào hé dǐng dǐng ,xiè lǐ yīn yáng ,zé xué shì bú rú chéng xiàng ;lùn xī yù lián xiāng ,cháo fēng yǒng yuè ,zé chéng xiàng shǎo cì yú xué shì 。"hǒng rán yī xiào ér bà 。yuán dǐng wén zhī ,gù zuò cǐ yǐ cháo zhī 。zǒu jiāng lái xián xián dèng dèng lěng yǎn ér kùn ,sháo sháo dá dá rè jù ér jìn 。shě bú de chán tóu jǐn ,xīn téng de mǎi xiào jīn ,yào nǐ xiāo rèn 。yuān wéi shān zhěn ,fèng huáng bēi bēi cuì qīn 。dī dī chàng qiǎn qiǎn zhēn ,xiū chěng bō lǐ hàn lín 。

【yāo piān 】zhī léng xián duàn le lǜ qǐ qín ,wáng jí dīng diān shé le bì yù zān ,hēi ,duò luò le tí qiáo zhì ;yù ,lán shān le jiě pèi xīn 。zǒu jiāng lái xiào yín yín ,zhuāng dāi zhuāng lán ,yìng sī zhèng ruǎn sī jìn 。ní zhōng cì mián lǐ zhēn ,hēi tóu chóng huáng kǒu cén niǎo 。

【fèng luán yín 】zì gǔ dào jīn ,ēn duō xū yuàn shēn 。nǐ shuō de yá téng shì ,bú hài chěn !yǒu jiǔ shí yín ,yǒu fàn shí kěn ,nǐ lái wǒ gēn qián wěi shí tú shèn ?xiǎo de měi shēng jià ér dān xiē ,shēn cái ér lán ,qǐng xiān shēng bié mì gè zhī yīn 。

【liǔ yè ér 】zǒu jiāng lái niè xié tóu sā qìn ,bú yùn tiē xìng ér xī lín ,ruǎn chù niē yìng chù qiā tián chù shèn 。xiū tuī nín ,mò chén yín ,xiū gū fù le liǔ yǐng huā yīn 。

【dà shí diào 】yàn chuán shū

chūn guī hòu ,liǔ sī nán wǎn bié lí qíng 。yī piàn huā fēi jiǎn què chūn ,duì dōng fēng wú yǔ xiāo hún 。shāng qíng ,huā fēi lèi luò duò hóng yǔ ,cāng tái shàng hǎi táng duī jìng 。chóu wú jìn ,pà de shì lí huā tíng yuàn ,fēng yǔ huáng hūn 。

【míng fēi qǔ 】chóu wén ,shì shuí jiā fēng qián dí yùn ?méi huā chuī luò jiāng chéng 。nán jìn ,chuī chū le duàn cháng shēng ,dào rě dé yuè chóu rén bìng 。juān tí chūn sī yuè zhōng hún ,huā mí dié mèng chuāng qián yǐng 。yān yān bìng ,zhè xiàng sī néng zhōng dé jǐ gè huáng hūn 。

【qiū hǎi táng 】shuí sì nǐ gū ēn ?shuí sì wǒ chī xīn ?fù xīn de shàng yǒu shén míng ,dào rú jīn cān bú tòu báo qíng xīn xìng 。hǎo yīn yuán zhěng rì zhòng méng ,è yīn yuán fān chéng huà bǐng 。duō chóu mèn ,xiāo mó le bái zhòu ,dùn sòng huáng hūn 。

【bǐ mù yú 】shù guī qī ,tāo dé zhǐ tóu téng ;pàn guī qī ,wàng duàn yuè shān yún 。lèi zhū ,lèi zhū dī jìn xiāng jiāng mǎn ,zhī luò dé àn lǐ zì chén yín 。cóng jīn ,zài bú qù mèng lǐ sōu xún ,zài bú qù chóu zhōng jiā bìng ,zài bú qù guà dù qiān xīn 。lèi hén xiāo yè zhú ,jun1 bèi yōng jī shēng 。ái guò le jǐ fān jì mò .jǐ dù huáng hūn 。

【yú wén 】cóng jīn dǎ pò fēng liú zhèn ,yī jù jù cóng tóu zì cǔn 。yī rèn tā cháo cháo mù mù ,bái zhòu huáng hūn 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

王元鼎 王元鼎 王元鼎:字里,元成宗大德年间(公元1302年前后)在世,与阿鲁威同时,官至翰林学士。…详情

【商调】河西后庭花原文,【商调】河西后庭花翻译,【商调】河西后庭花赏析,【商调】河西后庭花阅读答案,出自王元鼎的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.babyrebelblog.com/shi/59542.html

诗词类别

王元鼎的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语