【中吕】粉蝶儿 拟渊明原文,翻译,赏析_拼音版_作者李致远 

【中吕】粉蝶儿 拟渊明

作者:李致远 朝代:元代
【中吕】粉蝶儿 拟渊明原文
归去来兮!笑人生苦贪名利,我岂肯陷迷途惆怅独悲。假若做公卿,居宰辅,
地心劳形役。量这些来小去官职,枉消磨了浩然之气。
 【醉春风】想聚散若浮云,叹光阴如过隙。不如闻早赋归欤,畅是一个美,
美。弃职归农,杜门修道,早则死心搭地。
 【红绣鞋】泛远水舟遥遥以轻,送征帆风飘飘而吹衣,望烟水平芜把我去
程迷。问征夫询远近,瞻衡日熹微,盼柴桑归兴急。
 【满庭芳】再休想折腰为米,落得个心闲似水,酒醉如泥。乐并不管家
和计,都分付与稚子山妻。栽五柳闲居隐迹,抚孤松小院徘徊。问因宜把功名弃?
岂不见张良范蠡,这两个多大得便宜。
 【上小楼】我则待逐朝每日,无拘无系。我则待从事西畴,寄傲南窗,把酒
东篱。三径就荒,松菊犹存,规模不废,策扶老尚堪流憩。
 【幺】引壶觞以自酌,眄庭柯以自怡。有酒盈樽,门设常关,景幽人寂。或
命巾车,或棹孤舟,从容游戏,比着个彭泽县较淡中有味。
 【耍孩儿】溪泉流出涓涓细,木向阳欣欣弄碧。登东皋舒啸对斜晖,有两般
儿景物希奇。觑无心出岫云如画,见有意投林鸟倦飞。草堂小堪容膝,说亲戚之
情话,乐琴书以忘机。
 【幺】或寻丘壑观清致,或自临清流品题。我为甚绝交游待与世相违,须是
我傲羲皇本性难移。想人间富贵非吾愿,望帝里迢遥不可期。已往事都休记,度
晚景乐夫天命,其余更复奚疑。
 【尾声】辞功名则待远是非,守田园是我有见识。闲悠悠无半点为官意,一
任驷马高车聘不起。
【中吕】粉蝶儿 拟渊明拼音解读
guī qù lái xī !xiào rén shēng kǔ tān míng lì ,wǒ qǐ kěn xiàn mí tú chóu chàng dú bēi 。jiǎ ruò zuò gōng qīng ,jū zǎi fǔ ,
dì xīn láo xíng yì 。liàng zhè xiē lái xiǎo qù guān zhí ,wǎng xiāo mó le hào rán zhī qì 。
 【zuì chūn fēng 】xiǎng jù sàn ruò fú yún ,tàn guāng yīn rú guò xì 。bú rú wén zǎo fù guī yú ,chàng shì yī gè měi ,
měi 。qì zhí guī nóng ,dù mén xiū dào ,zǎo zé sǐ xīn dā dì 。
 【hóng xiù xié 】fàn yuǎn shuǐ zhōu yáo yáo yǐ qīng ,sòng zhēng fān fēng piāo piāo ér chuī yī ,wàng yān shuǐ píng wú bǎ wǒ qù
chéng mí 。wèn zhēng fū xún yuǎn jìn ,zhān héng rì xī wēi ,pàn chái sāng guī xìng jí 。
 【mǎn tíng fāng 】zài xiū xiǎng shé yāo wéi mǐ ,luò dé gè xīn xián sì shuǐ ,jiǔ zuì rú ní 。lè bìng bú guǎn jiā
hé jì ,dōu fèn fù yǔ zhì zǐ shān qī 。zāi wǔ liǔ xián jū yǐn jì ,fǔ gū sōng xiǎo yuàn pái huái 。wèn yīn yí bǎ gōng míng qì ?
qǐ bú jiàn zhāng liáng fàn lí ,zhè liǎng gè duō dà dé biàn yí 。
 【shàng xiǎo lóu 】wǒ zé dài zhú cháo měi rì ,wú jū wú xì 。wǒ zé dài cóng shì xī chóu ,jì ào nán chuāng ,bǎ jiǔ
dōng lí 。sān jìng jiù huāng ,sōng jú yóu cún ,guī mó bú fèi ,cè fú lǎo shàng kān liú qì 。
 【yāo 】yǐn hú shāng yǐ zì zhuó ,miǎn tíng kē yǐ zì yí 。yǒu jiǔ yíng zūn ,mén shè cháng guān ,jǐng yōu rén jì 。huò
mìng jīn chē ,huò zhào gū zhōu ,cóng róng yóu xì ,bǐ zhe gè péng zé xiàn jiào dàn zhōng yǒu wèi 。
 【shuǎ hái ér 】xī quán liú chū juān juān xì ,mù xiàng yáng xīn xīn nòng bì 。dēng dōng gāo shū xiào duì xié huī ,yǒu liǎng bān
ér jǐng wù xī qí 。qù wú xīn chū xiù yún rú huà ,jiàn yǒu yì tóu lín niǎo juàn fēi 。cǎo táng xiǎo kān róng xī ,shuō qīn qī zhī
qíng huà ,lè qín shū yǐ wàng jī 。
 【yāo 】huò xún qiū hè guān qīng zhì ,huò zì lín qīng liú pǐn tí 。wǒ wéi shèn jué jiāo yóu dài yǔ shì xiàng wéi ,xū shì
wǒ ào xī huáng běn xìng nán yí 。xiǎng rén jiān fù guì fēi wú yuàn ,wàng dì lǐ tiáo yáo bú kě qī 。yǐ wǎng shì dōu xiū jì ,dù
wǎn jǐng lè fū tiān mìng ,qí yú gèng fù xī yí 。
 【wěi shēng 】cí gōng míng zé dài yuǎn shì fēi ,shǒu tián yuán shì wǒ yǒu jiàn shí 。xián yōu yōu wú bàn diǎn wéi guān yì ,yī
rèn sì mǎ gāo chē pìn bú qǐ 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

李致远 李致远 李致远(1261~1325?),名深,字致远,溧阳(今江苏溧阳)人。至元中,曾居溧阳(今属江苏),与文学家仇远相交甚密。据仇远所写李致远有关诗文,可知他是个仕途不顺,「功名坐蹭蹬,」一生很不得志的穷书生。《太和正音谱》列其为曲坛名家。散曲今存小令二十六首,套数四套。…详情

【中吕】粉蝶儿 拟渊明原文,【中吕】粉蝶儿 拟渊明翻译,【中吕】粉蝶儿 拟渊明赏析,【中吕】粉蝶儿 拟渊明阅读答案,出自李致远的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.babyrebelblog.com/shi/59906.html

诗词类别

李致远的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语